Vergoeding

Indien u verzekerd bent voor fysiotherapie dan zullen de behandelingen fysiotherapie direct gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar. De tarieven die rechtstreeks gedeclareerd worden, kunnen afwijken van de op deze website vermelde tarieven. Als u interesse hebt in het tarief voor fysiotherapie van uw eigen zorgverzekeraar, dan kunt u deze opvragen bij uw fysiotherapeut.

Indien u niet verzekerd bent voor fysiotherapie of uw behandelingen fysiotherapie worden niet langer vergoed in het lopende kalenderjaar, dan gelden de tarieven zoals genoemd op deze website. U ontvangt dan na iedere behandeling een factuur. U dient de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen op het rekeningnummer van Loop & Leef.

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Dit kunt u telefonisch doen of door het sturen van een email. Indien u niet of niet tijdig uw afspraak afzegt, behoudt uw fysiotherapeut zich het recht voor 75% van het tarief van de behandeling in rekening te brengen, wanneer in de gereserveerde tijd geen andere patiënt/ cliënt behandeld kan worden. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar. U zult dan een factuur ontvangen die u zelf moet voldoen aan Loop & Leef.