Verwijzing

Sinds 2006 hebt u niet langer een verwijzing nodig van de huisarts om bij de fysiotherapeut in behandeling te komen. Dit betekent dat u direct en snel terecht kunt bij de professional in beweging. Dit wordt ook wel Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) genoemd.

Ten aanzien van de Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie is het belangrijk om te weten dat:

  • De eerste afspraak begint met een screening
  • Deze screening is een gesprek over uw klacht en gezondheidssituatie
  • De behandelend therapeut bepaalt na deze screening of verder fysiotherapeutisch onderzoek/ behandeling wenselijk is
  • Er zijn kosten verbonden aan deze screening
  • Deze kosten worden door uw aanvullende verzekering betaald, heeft u deze aanvullende verzekering niet (of niet voldoende) dan zijn de kosten voor uw rekening
  • Voor sommige verzekeraars telt deze screening als een behandeling fysiotherapie, wat betekent dat deze als zodanig in mindering kan worden gebracht op het totale aantal te vergoeden behandelingen fysiotherapie
  • Indien uit de screening blijkt dat fysiotherapie een adequate behandelvorm is, volgt er een onderzoek/ behandeling
  • het vervolgonderzoek vindt aansluitend aan de screening plaats
  • Dit onderzoek omvat een lichamelijk onderzoek, functietesten, het maken van een behandelplan en het met u bespreken van dit behandelplan

Ook met een verwijzing van de huisarts of specialist is een afspraak snel gemaakt.