Begeleidingstraject

Bij Loop & Leef is een begeleidingstraject Hardloopcoaching altijd gericht op de doelen, de persoonlijke wensen en mogelijkheden van u als klant. Dit betekent dat de wijze waarop bewogen wordt, daar ook op wordt aangepast. Bij het opstellen en uitvoeren van een begeleidingstraject maak ik gebruik van de achtergronden en uitgangspunten van runningtherapie, mijn ervaringen als hardlooptrainer en mijn achtergrond als Gezondheidswetenschapper en fysiotherapeut.

De insteek is om uiteindelijk te gaan hardlopen in een rustig tempo. Indien hardlopen echter om welke reden (mentaal of fysiek) dan ook, niet mogelijk is dan bestaat er eveneens de mogelijkheid om te gaan wandelen. Het wandeltempo wordt net als het hardlooptempo bepaald door uw mogelijkheden.

Afhankelijk van uw persoonlijke wensen en mogelijkheden kunt u bij mij terecht voor een individuele– of een groepsbegeleiding. Training in tweetallen behoort ook tot de mogelijkheden. Het betreft altijd een begeleidingstraject op maat, voor welke vorm u ook kiest.

In het geval van een individueel begeleidingstraject kunt u denken aan een trainingsprogramma van 12 weken, waarbij u 1 keer per week, gedurende een uur, onder begeleiding van mij gaat trainen, en u daarnaast 1 of 2 keer per week zelfstandig traint aan de hand van een persoonlijk trainingsschema. Een training bestaat uit een warming-up (inlopen en dynamische oefeningen), een kern (hardlopen), en een cooling down (uitlopen en dynamische en rekoefeningen).

De groepsbegeleiding kan een zelfde periode betreffen, u traint dan samen met anderen, in een groep van maximaal 4 personen, onder begeleiding van mij. Waarbij er individuele aandacht blijft bestaan voor de afzonderlijke deelnemers binnen de groep.

De begeleide trainingen vinden plaats in de buitenlucht (bos en natuur), vanuit de praktijk van Loop & Leef in Wintelre. In overleg kan ook voor een andere locatie worden gekozen. De trainingen kunnen overdag en in de avonduren plaatsvinden.

Voorafgaand aan de start van het begeleidingstraject vindt er een intake plaats. Tijdens de intake wordt aandacht besteed aan: de contactreden, het activiteitenniveau, de fysieke mogelijkheden en lichamelijke conditie, persoonlijke doelen en de kosten van het begeleidingstraject. Er wordt een conditietest afgenomen en één of meerdere vragenlijsten ingevuld. Na afloop van het begeleidingstraject wordt deze conditietest herhaald, evenals het invullen van de vragenlijst(en). Op deze manier kan het effect van de trainingen worden vastgelegd.

Het is de bedoeling om samen met u tot het juiste en voor u meest geschikte begeleidingstraject te komen. Afhankelijk van de inhoud van het traject zullen er vervolgens afspraken worden gemaakt over de kosten, de trainingsdagen en de trainingstijden.

Er bestaat ook een mogelijkheid voor een nazorg-traject, waarbij u kunt denken aan email- en/of telefonisch contact, het opstellen van een vervolg trainingsschema, of een periodieke training onder begeleiding. Daarnaast kan ik u na afloop van het begeleidingstraject verwijzen naar een sportvereniging, loop- of wandelgroep.

Er bestaat ook de mogelijkheid om onder begeleiding specifieke hardlooptrainingen te doen. Hierbij valt te denken aan de voorbereiding op een hardloopevenement. Stel u bent in staat op 5km te hardlopen en u wilt over 3 maanden deelnemen aan de 10 Engelse Mijlen (16,1 km) van een hardloopevenement. Ik zou u dan kunnen begeleiden naar dit loopevenement, door het maken van een persoonlijk hardloopschema, advies over de inhoud van de trainingen, de voorbereiding op de wedstrijd en het herstel erna. Dit kan persoonlijk (dus tijdens een advies gesprek en begeleide trainingen) of op afstand (telefonisch en via email).

In overleg is er veel mogelijk voor wat betreft de invulling en uitvoering van een begeleidingstraject op maat. Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u vrijblijvend contact met mij op te nemen, zodat we dit samen kunnen bespreken.