Begeleidingstraject

Bij Loop & Leef is een begeleidingstraject Wandelen altijd gericht op de doelen, de persoonlijke wensen en mogelijkheden van u als klant. Dit betekent dat de wijze waarop bewogen wordt, daar ook op wordt aangepast. Bij het opstellen en uitvoeren van een begeleidingstraject maak ik gebruik van de achtergronden en uitgangspunten van runningtherapie, mijn ervaringen als hardlooptrainer en mijn achtergrond als Gezondheidswetenschapper en fysiotherapeut.

Afhankelijk van uw persoonlijke wensen en mogelijkheden kunt u bij mij terecht voor een individuele– of een groepsbegeleiding. Training in tweetallen behoort ook tot de mogelijkheden. Het betreft altijd een begeleidingstraject op maat, voor welke vorm u ook kiest.

In het geval van een individueel begeleidingstraject kunt u denken aan een trainingsprogramma van 12 weken, waarbij u 1 keer per week, gedurende een uur, onder begeleiding van mij gaat trainen, en u daarnaast 1 of 2 keer per week zelfstandig traint aan de hand van een persoonlijk trainingsschema. Een training bestaat uit een warming-up (wandelen in een stevig tempo en dynamische oefeningen), een kern (wandelen), en een cooling down (wandelen in een rustig tempo en dynamische en rekoefeningen).

De groepsbegeleiding kan een zelfde periode betreffen, u traint dan samen met anderen, in een groep van maximaal 4 personen, onder begeleiding van mij. Waarbij er individuele aandacht blijft bestaan voor de afzonderlijke deelnemers binnen de groep.

Naast een individueel begeleidingstraject of groepsbegeleiding is er ook de mogelijkheid voor begeleiding op afstand. Hierbij bestaat het begeleidingstraject uit zelfstandig uit te voeren trainingen op basis van een persoonlijk trainingsschema. Afhankelijk van uw wensen wordt er dan een begeleidingstraject aangeboden, waarbij u op afstand door mij begeleid wordt. Deze begeleiding kan bestaan uit email- en/ of telefonisch contact, een aantal begeleide trainingen en een trainingsschema op maat.

De begeleide trainingen vinden plaats in de buitenlucht (bos en natuur), vanuit de praktijk van Loop & Leef in Wintelre. In overleg kan ook voor een andere locatie worden gekozen. De trainingen kunnen overdag en in de avonduren plaatsvinden.

Voorafgaand aan de start van het begeleidingstraject vindt er een intake plaats. Tijdens de intake wordt aandacht besteed aan: de contactreden, het activiteitenniveau, de fysieke mogelijkheden en lichamelijke conditie, persoonlijke doelen en de kosten van het begeleidingstraject. Er wordt een conditietest afgenomen en één of meerdere vragenlijsten ingevuld. Na afloop van het begeleidingstraject wordt deze conditietest herhaald, evenals het invullen van de vragenlijst(en). Op deze manier kan het effect van de trainingen worden vastgelegd.

Het is de bedoeling om samen met u tot het juiste en voor u meest geschikte begeleidingstraject te komen. Afhankelijk van de inhoud van het traject zullen er vervolgens afspraken worden gemaakt over de kosten, de trainingsdagen en de trainingstijden.

Er bestaat ook een mogelijkheid voor een nazorg-traject, waarbij u kunt denken aan email- en/of telefonisch contact, het opstellen van een vervolg trainingsschema, of een periodieke training onder begeleiding. Daarnaast kan ik u na afloop van het begeleidingstraject verwijzen naar een sportvereniging, loop- of wandelgroep.

In overleg is er veel mogelijk voor wat betreft de invulling en uitvoering van een begeleidingstraject op maat. Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u vrijblijvend contact met mij op te nemen, zodat we dit samen kunnen bespreken.